Playlisty Akcja

Regulamin forum

Do czego jest forum?

Żeby użytkownicy mogli między sobą rozmawiać. Temat nie jest ograniczony tylko do muzyki.

Zabrania się tutaj?

W jakikolwiek sposób obrażać innych użytkowników.
Pisać niegrzeczne i wulgarne wiadomości lub wiadomości zawierające podtekst seksualny.
Tapetować - wypełniać ekran pisaniem powtarzającego się tekstu lub emotikonów.
Dodawać jakiekolwiek reklamy.
Podszywać się pod aministratorów lub w jakikolwiek sposób ich obrażać.
Prowadzić czynność, która jest sprzeczna z przepisami praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaką karę dostanę w przypadku łamania regulaminu?

Administrator najpierw Cię upomni. Jeśli będziesz dalej łamać regulamin, dostęp do forum zostanie Ci zablokowany. W przypadku wielokrotnego łamania zasad regulaminu, dostęp zostanie zablokowany na stałe.
Wstecz