Playlisty Forum

Villemann og Magnhild - tekst

playlist Playlist

Villemann gjekk seg te storan å,
Hei fagraste lindelauvi alle
Der han ville gullharpa slå
For de runerne de lyster han å vinne
Villemann gjenge for straumen å stå,
Mesterleg kunne han gullharpa slå
Han leika med lente, han leika med list,
Og fugelen tagna på grønande kvist
Han leika med lente, han leika med gny,
Han leika Magnhild av nykkens arm
Men då steig trolli upp or djupaste sjø,
Det gjalla i berg og det runga i sky
Då slo han si harpe til bonns i sin harm,
Og utvinner krafti av trollenes arm

Tekst dodał Kaarle

Tekst poprawiła Edelmann

Wideo dodał Zakl1nac


In Extremo (Cassette)