Playlisty Akcja

Warunki z korzystania serweru KaraokeTeksty.pl

Umieszczeniem treści na serverze KaraokeTeksty.pl (dostępny pod adresem URL http://www.karaoketeksty.pl) lub zarejestrowaniem się użytkownik wyraża zgodę na następujące Warunki i zobowiązuje się dotrzymać zasad w nich zawartych.

Provozovatelem serveru KaraokeTexty (dostupném na URL http://www.karaoketexty.cz) dále jen "Portál") a poskytovatelem služeb je TISCALI MEDIA, a.s., email: info@karaoketexty.cz (dále jen "Provozovatel"). "Uživatelem" je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá služby Provozovatele.

Provozovatel poskytuje uživatelům portálu služby ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se o možnost vkládání textového a obrazového nebo smíšeného obsahu a informací (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány bezúplatně. Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání příspěvků od Uživatelů bez předchozího upozornění, a to především z důvodu, kdy "Příspěvky" jsou svým obsahem nebo charakterem v rozporu se zákonem. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, budou příslušné Příspěvky nahrané Uživatelem neprodleně smazány vždy a registrace Uživatele může být zrušena.

Prowadzący nie jest zobowiązany do przeglądania zawartości portalu lub do aktywnego wyszukiwania faktów i okoliczności wykazujące zawartość niezgodną z prawem.

Informacje i Posty umieszczane na stronach internetowych Prowadzącego są umieszczone na serwerze Prowadzącego i są swobodnie dostępne.

Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Registrací Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, email a okres budou použity pro účely vytvoření profilu a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci zprávy, obsahující informace především o novinkách na Portále a obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb třetích stran.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze swojej rejestracji i w każdej chwili ma prawo usunąć swój Post.

Użytkownik nie jest upoważniony i ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług Portalu do jakichkolwiek celów sprzecznych z przepisami prawa lub tymi zasadami. Należą do nich "Posty" naruszające prawa autorskie, zawierające wypowiedzi rasistowskie, grubiańskie obrazy, gwałtowne lub w inny sposób obraźliwe "Posty". Użytkownik nie może korzystać z Portalu do celów komercyjnych, nie może dodawać do Portalu wszelkich płatnych lub bezpłatnych reklam i nie może wysyłać w jakikolwiek sposób spamu.

Prowadzący sobie zastrzega prawo od czasu do czasu zmieniać Warunki, np. z powodu zmiany przepisów prawnych lub zmian i funkcji oferowanych przes Portal. Regularnie sobie Warunki przeczytaj i zapoznaj się z zmianami. Jeśli użytkownik z nowymi Warunkami się nie zgadza, ma prawo przestać używać Portal.